Coronavirus: 2020-04-02 Aktuell information

Lyssna

2020-04-02 Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Allmän samhällsspridning råder i hela Västerbotten.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Varje invånare har ett ansvar och är skyldiga att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna.

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Besöksförbud på alla äldreboenden.
 • Undvik onödiga resor. Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder.

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter.

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator.
 • Promenera gärna utomhus.
 • Be om hjälp med att handla mat.
 • Om någon behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplats, https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2020/hamta-ut-lakemedel-at-nagon-annan/.

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information. Att tänka på när du bedömer information, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/psykologiskt-forsvar/kallkritik-och-psykologiskt-forsvar/6-tips---tank-pa-det-har-nar-du-bedomer-information/

Allmänna råd till alla

Håll avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas på till exempel idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera. Avstå från att delta i större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Det är mycket hög belastning på både 1177 Vårdguiden och informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång.

Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser.

Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter. T. ex

 

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör