Information från Vuxenutbildningen

Lyssna

Information från Vuxenutbildningen
 
Fr o m den 1 juni har Vuxenutbildningen en ny webbsida för ansökan till vuxenutbildningen.
Gå in på: www.nordmaling.se/vuxenutbildning och klicka på Ansök till Vuxenutbildning så kommer du till den nya ansökningssidan. (Vi måste lägga rätt länk här)
 
Dessa utbildningar erbjuder Nordmalings kommun
• Utbildning i SFI (svenska för invandrare), på plats vid Lärcentrum, Hemvägen 14
• Grundläggande nivå, på plats vid Lärcentrum, Hemvägen 14.
• Gymnasial nivå i samarbete med andra kommuner/aktörer
• Särskild utbildning för vuxna
Distansstudier:
 
För dig som hellre läser på distans och kanske vill kombinera studier och arbete så finns ett stort utbud av nätbaserade kurser. Du hittar dessa på vår ansökningssida.
 
Västerbottensvux
Västerbottensvux är ett samarbete mellan vuxenutbildningarna i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. Västerbottensvux anordnar gemensamt yrkesutbildningar runt om i länet, både inom yrkesvux och yrkeslärling. På dessa sidor finner du vårt gemensamma utbildningsutbud och kontaktuppgifter till varje kommun: www.vastebottensux.se
Vem kan söka?
Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan.
För mer information om att studera på Vuxenutbildningen är Du välkommen att kontakta Studie- och yrkesvägledare Jennie Forslund Nilsson.
Kontaktuppgifter:
E-post: jennie.forslundnilsson@nordmaling.se
Telefon: 0930-140 63