Hur kan du använda diariet?

Lyssna

Diarium är ett gammalt ord som betyder dagbok. I kommunens "dagböcker"/diarier finns alla de handlingar som kommer in till kommunen eller upprättas av personal inom kommunen.

Vad är ett diarium och vad har det för syfte?

Diarium är ett gammalt ord som betyder dagbok. I kommunens "dagböcker"/diarier finns alla de handlingar som kommer in till kommunen eller upprättas av personal inom kommunen.
 
Syftet med ett diarium är att kunna visa att kommunen tar hand om varje ärende enligt lagar och förordningar. Ett diarium gör det också lättare att återsöka ärenden och handlingar och det säkerställer också att vi följer tryckfrihetsförordningens principer om allmänna handlingars offentlighet.

Vad hittar man i ett diarium?

I diariet registrerar vi dagligen handlingar som kommer in till kommunen eller skickas ut från kommunen. Det kan t ex vara brev, e-postmeddelanden, informationsmaterial, ansökningar, utredningar och beslut. En handling kan också vara en film- eller ljudinspelning.

I diariet finns både de handlingar som är offentliga och de som är hemliga. De handlingar som inte är hemliga och de som är av mindre betydelse för kommunens verksamheter behöver inte registreras.

Hur får man tag på handlingarna?

Genom att kontakta kommunkansliet kan du få hjälp med att ta del av handlingarna. Att ta del av handlingen, d.v.s. titta på den är gratis men vill du ha en papperskopia så tar kommunen en ut en avgift för denna. Kontakta kommunsekreteraren för att få hjälp. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
 

Kontaktperson: Maria Syd