Anmälan/avanmälan till musikskolan

Lyssna

Hur ansöker jag till musikskolan?

Ansökan skickar du in under perioden 28 april - 31 maj inför kommande läsår. Senare ansökningar kan behandlas i mån av plats men ditt barn blir inte garanterad plats på samma sätt.

Det är viktigt att anmäla sig på nytt varje år, även de som varit placerade i kö.
 
Du hittar webblanketten i vårt blankettarkiv:
 

Vilka kan ansöka till musikskolan?

Elever som går i grundskola årskurs 3-årskurs 9 i Nordmalings kommun kan ansöka om att börja i den kommunala musikskolan.


Vad händer efter att jag har skickat in ansökan?

Vi samlar in alla ansökningar i syfte  att kunna planera verksamheten. Ditt barn kommer oftast in på sitt förstaval av instrument. Vi kommer att kontakta dig och ditt barn när vi har är säkra på att ditt barn får plats i undervisningen.

Kan mitt barn hamna i kö för att få lära sig sitt instrument?

Vi brukar kunna ge de flesta barn plats i musikskolan och därav uppstår sällan någon kö. Det kan bli kö till enstaka instrument i perioder men blir då max 5 elever. Eleven kommer oftast in på sitt förstaval av instrument.


Hur avanmäler jag mitt barn från musikskolan?

Om ditt barn inte längre vill studera hos musikskolan, anmäl detta till oss snarast. Om du gör detta inom tre veckor från höstterminens start behöver du inte betala någon avgift. Om du anmäler detta senare måste du dock betala avgiften.

Du avanmäler enklast ditt barn genom att kontakta oss på Musikskolan, du hittar kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Kontaktperson: Musikskolan