Hushåll och hälsoskydd

Lyssna

Information till dig som bor i eget hushåll

På sidorna som finns här till vänster kan du hitta information som rör inomhusmiljö, boende, lokaler och byggnader och som berör dig som bor i eget hushåll.

Problem?

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om det inte hjälper kan du ta kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten. Om vi bedömer situationen som en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Mia Kristiansson