Enskilt avlopp

Lyssna

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Så anmäler du eller söker om tillstånd

Innan du bygger ett nytt enskilt avlopp behöver du ansöka om tillstånd från miljö-och hälsoskyddsenheten. Vid enklare ombyggnationer behöver du bara gör en anmälan. Om du funderar på att bygga en egen avloppsanläggning bör du i god tid kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för råd och tips.

Miljö- och hälsoskyddenheten utreder bland annat:

  • vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få - exempelvis om det finns risk för förorening av vattentäkter
  • de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra den efterbehandling du har val

För att ansöka om tillstånd eller anmäla, använd dig av vår e-blankett direkt på webben:

Länk till ansökan/tillstånd enskild avloppsanläggning

Så lång är handläggningstiden

Handläggningstiden för en komplett ansökan är cirka 3 veckor. Handläggningen kan dock ta längre tid om vi måste begära in kompletterande uppgifter. På sommaren har vi många ansökningar så var gärna ute i god tid.

Så mycket kostar tillståndet

Du hittar mer information om handläggningsavgifter under rubriken avgifter.

Länk till information om avgifter (intern länk, öppnas i samma fönster)

Vill du ha information om enskilt avlopp vid fastighetsaffär?

På avloppsguidens hemsida finns det bra information vad du bör tänka på när du tar över ett hus med enskilt avlopp: https://avloppsguiden.se/informationssidor/kopa-hus-med-enskilt-avlopp/ (Öppnas i Nytt fönster)

Hjälp med att planera din avloppsanläggning

Att anlägga ett avlopp är en komplicerad process och anläggningsarbetet ska utföras av sakkunnig person. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att anlägga avlopp. Det är därför en god idé att tidigt kontakta en konsult eller en entreprenör som kan hjälpa till med planeringen och anläggandet av avloppet. Du hittar råd och tips bland annat på Avloppsguiden.

Länk till Avloppsguiden (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

 

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Linda Engström