Taxa sophämtning

Lyssna

Här får du information om kommunens renhållningstaxor.

Ordinarie tömning

Avgift per år (med moms)
190 L
En gång varannan vecka 851 kr
370 L
En gång varannan vecka 1328 kr
660 L
En gång varannan vecka 2616 kr

En gång varje vecka

4436 kr
Rörlig avgift, per kilo sopor 3,59 kr/kg
Återvinningsavgift för fritidshus
Avgift för fastigheter där fast abonnemang saknas
Grundavgift 15/5-1/10 450 kr

 

Tilläggsavgift för extra tömning av returkärl Avgift (med moms)
För returkärl 190 liter 388 kr per tömning
För returkärl 370 liter 516 kr per tömning
För returkärl 660 liter 770 kr per tömning
Rörlig avgift på tömd mängd 3,59 kr per kilo
Reservtaxa - när soptunna ej innehåller något avfall
För returkärl 190 liter 30 kr per tömning
För returkärl 370 liter 45 kr per tömning
För returkärl 660 liter 150 kr per tömning

Om du vill ha mer information om våra taxor, kontakta gärna oss.

Information om taxor och avgifter

Kontaktperson: Daniel Bäckström, renhållningsingenjör