Skrotbilar

Lyssna

Skrotbilar räknas som farligt avfall innan de miljöfarliga ämnena som den innehåller avlägsnats.

Som bilägare är du ansvarig för din bil även efter det att den tagits ur bruk. Bilar innehåller vätskor (oljor, drivmedel mm) och komponenter som är skadliga för miljön. Dessa ämnen kan börja läcka ut i naturen när en bil lämnas stående. Skrotbilar räknas därför som farligt avfall innan de miljöfarliga ämnena avlägsnats.
 
Att överge en uttjänt bil eller förvara den på ett sådant sätt som inte är förenligt med miljöbalkens regler är ett åtalbart mijöbrott - oavsett var bilen står.
 

Bilägaren är ansvarig

Ägaren av skrotbilen är alltid ansvarig för att se till att den uttjänta bilen lämnas till en auktoriserad bilskrotare för miljöbehandling och avregistrering.
 

Här skrotar du din bil

Skrotbilar ska lämnas till en auktoriserad anläggning för omhändertagande av skrotbilar. I Västerbotten finns tre auktoriserade bilskrotar:

Skellefteå Bilskrot
Adress: Innervik 17
Postnummer: 931 91
Stad: Skellefteå
Telefonnummer: 0910-861

Lycksele Bildemontering AB
Adress: Karossvägen 4
Postnummer: 921 45
Stad: Lycksele
Telefonnummer: 0950-121 40

Västerbottens Bildemontering AB
Adress: Spårvägen 24
Postnummer: 901 31
Stad: Umeå
Telefonnummer: 090-771 756

Kvarlämnade skrotbilar

Vad gäller kvarlämnade skrotbilar på kommunens mark, gator, parker och torg har kommunen möjlighet att besluta om att fordonet ska skrotas på bilägarens bekostnad.

Om en skrotbil har lämnats på någon annans mark, är den fastighetsägaren ansvarig för att skrotbilen tas bort. Kommunen kan vara behjälplig med handläggningen i vissa fall om fastighetsägaren ber om hjälp.

Besluten tas i enlighet med Lagen om flyttning av fordon och Förordningen om flyttning av fordon.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaktperson: Christina Myrestam