Nyinflyttad

Lyssna

Varmt välkommen till din nya kommun Nordmaling! Här kommer vi att samla information du som nyinflyttad kan behöva. Tveka inte att komma till vårt kommunhus för att ställa dina frågor eller ring vår växel. Adress och telefon hittar du under kontakt!

Inflyttarservice

För att kommunen ska bli bättre på att välkomna nya medborgare till kommunen tog kommunstyrelsen våren 2012 beslut om att införa en så kallad inflyttarservice.

I vår inflyttarservice ingår att kommunen ett antal gånger per år skickar ut välkomsbrev till nyinflyttade med välkomstbrev, information om viktiga telefonnummer, en gåvocheck på en tårta samt oftast en broschyr. Varje år anordnar även kommunen en bussresa i september där du får träffa andra nyinflyttade, fika tillsammans och se olika delar av kommunen.

Enkät

Tillsammans med brevet får du en länk till vår inflyttarenkät. Enkäten är till för att vi ska få veta hur du som nyinflyttad upplever vår kommun och kommunens service. Varför valde du Nordmaling? Vad är det bästa med Nordmaling? Detta är frågor som du får svara på i vår enkät för nyinflyttade.

Informationen i enkäten kommer att användas för att utvärdera kommunens service och för att ytterligare kunna förbättra vår service till dig som är ny i kommunen.

Enkäten besvaras på webben och det är möjligt att spara resultatet och återkomma senare.

Länk till nyinflyttad-enkäten

Inflyttarbrevet

För att läsa brevet till nyinflyttade, klicka på länken nedan:

Länk till inflyttarbrevet

Länk till informationsbroschyren

Länk till broschyr med intervjuer med tidigare nyinflyttade

Ansvarig för inflyttarservice är informatör. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Kontaktperson: Josefine Larsson