Bygga, bo och miljö

Lyssna

Bygga, bo och miljö är den sektion på hemsidan där du hittar information om bland annat bygglov, miljötillstånd och energirådgivning.

Under bygga, bo och miljö hittar du information om allting som har med byggande, boende och miljö att göra. Här hittar du all information du behöver för att kunna söka bygglov, hur det fungerar med sophämtning, vatten och avlopp samt kommunens översiktsplaner och detaljplaner.

Du hittar även information om de områden som miljö- och hälsoskyddsenheten ansvarar för, som exempelvis miljösituationen i kommunen. En stor del av enhetens arbete utgörs av information, rådgivning och upplysning i olika miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Om du inte skulle hitta det du söker är du välkommen att ringa till kommunens växel: 0930-140 00 så hjälper vi dig att hitta det du söker.

Kontaktperson: Torsten Lindqvist