Företag och hälsoskydd

Lyssna

På sidorna som finns här till vänster kan du hitta information som rör inomhusmiljö, boende, lokaler och byggnader och som berör dig som driver företag, kommersiell verksamhet eller liknande organisation.

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola m.m.
  • Solarier

Samråd gärna med miljö- och hälsoskyddsenheten i ett tidigt skede för att ta reda på om lokalen är lämplig.

Taxor

Information om taxor hittar du på sidan:

Taxor inom miljöområdet

 

Kontaktperson: Mia Kristiansson