Trygghetslarm

Lyssna

Trygghetslarmet ska öka säkerheten för personer som löper risk att drabbas av fall eller hastigt påkomna sjukdomstillstånd, och som har svårt att tillkalla hjälp. Larmet ska användas i nödsituationer av medicinsk karaktär eller vid olyckshändelse. Det får inte användas för att tillkalla personal från hemtjänsten för att utföra ordinarie omsorg.

Vad är ett trygghetslarm?

Trygghetslarmet är ett sätt att öka din säkerheten i hemmet. Trygghetslarm är kopplat till din telefon och installeras hos dig. Du får en larmknapp att bära runt halsen eller armen som du kan trycka på vid en nödsituation. Du får då tala med Trygghetsjouren som kan skicka hjälp.

Hur får jag ett trygghetslarm?

För att få ett trygghetslarm måste du ansöka om detta. Det gör du via kommunens biståndshandläggare, exempelvis genom att fylla i vår blankett.

Hur fungerar trygghetslarmet?

När du fått ditt larm installerat får du en larmknapp som du kan bära runt handleden eller halsen. Om en nödsituation uppstår trycker du på knappen och då kopplas automatiskt larmet in och du får prata med Trygghetsjouren via en högtalare. Du får då berätta vad som hänt och personen på Trygghetsjouren skickar någon som kan hjälpa dig. Om du inte kan prata med personen på Trygghetsjouren kommer denne att omedelbart skicka hjälp.

Viktigt att tänka på är att du som har trygghetslarm måste lämna ifrån dig en nyckel till ditt hem så att personal tar sig in om du behöver hjälp. Nyckeln förvaras sedan i låst skåp utan namn eller kontaktuppgifter.

Vad kostar ett trygghetslarm?

Trygghetslarm kostar 250 kr/månad. Om du skulle behöva hjälp så är utryckningen kostnadsfri.

Testar ni larmet?

En gång varje månad ska trygghetslarmet testas. Det gör du själv eller med hjälp av hemtjänst. När Trygghetsjouren svarar uppger du ditt namn, säger att det är ett provlarm och var noga med att det är lätt för Trygghetsjouren att höra dig och att du hör dem bra.

Kontaktperson: Biståndshandsläggare