Ungdomstjänst

Lyssna

Ungdomstjänst är en påföljd (ett straff) man som ungdom mellan 15-21 år kan bli dömd till i tingsrätten. Beroende på brottets art kan man bli dömd till mellan 20-150 timmar. Påföljden ska ersätta högre bötesstraff och kortare frihetsberövande.

I ungdomstjänsten ingår att utföra ett oavlönat arbete på en arbetsplats och att delta i eventuella samtal enligt ett speciellt program. Ungdomstjänsten får inte krocka med annat arbete eller studier. Straffet ska verkställas på ungdomens fritid.
 
För att dömas till ungdomstjänst krävs samtycke från ungdomen. Samtycket innebär att ungdomen säger ja till att ta ansvar för och följa innehållet i ungdomstjänst. Socialtjänsten gör en lämplighetsbedömning innan straffet utdöms, utifrån ungdomens livssituation men också utifrån attityden till ungdomstjänst och dess innehåll.
 

Om man missköter sin ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som döms ut  av tingsrätten och är inte ett erbjudande eller insats från socialtjänsten. Socialtjänsten verkställer bara påföljden. En ungdom som missköter sig och inte tar det ansvar som ungdomstjänsten kräver, blir återrapporterad till åklagaren och ett annat straff kommer att utdömas.
 

Arbetsplatsen

Vi har ett idag ett fåtal arbetsplatser och idrottsföreningar som tar emot ungdomar för det oavlönade arbetet. Ungdomen kan inte välja arbetsplats men en matchning görs utifrån ungdom, arbetsplats, hur många timmar som ska göras och ungdomens färdigheter/intressen så gott det går. Allt för att det skall bli så bra som möjligt. På alla arbetsplatser finns en handledare som tar ett extra ansvar för ungdomen och är en kontaktperson för socialtjänsten vid närvarokontroll och uppföljning.
 

Påverkansprogrammet

Ungdomstjänsten är ett straff men det kan även innehålla något mer än det oavlönade arbetet. Här i Nordmaling finns ett påverkansprogram som tar upp brottet och dess konsekvenser det har fört med sig för ungdomen, brottsoffer och samhället. Det oavlönade arbetet och påverkansprogrammet ingår i de timmar man blivit dömd till och alla delar är obligatoriska. Blir man exempelvis dömd till 20 timmar ungdomstjänst så kan det bli 10 timmar arbete och 10 timmar påverkansprogram.
 

Mål

En målsättning med det innehåll vi har är att ungdomen, förutom arbetet, ska reflektera och fundera på sin livssituation genom samtalen och förhoppningsvis i framtiden avhålla sig från fortsatt kriminalitet.
 

Kontaktperson: Kenneth Nordström