Omsorg, hjälp

Lyssna

Under rubriken Omsorg, hjälp hittar du det mesta som omsorg och hjälp till barn, unga, vuxna och äldre. Här hittar du bland annat information om våra särskilda boenden för äldre, hur du söker ekonomiskt bistånd eller vem du kontaktar för borgerlig vigsel.

Vid vissa tillfällen i livet kan du behöva extra stöd och hjälp.

Det kan exempelvis handla om ekonomiskt bistånd för att klara vardagen. Det kan vara att få hjälp med ett missbruk eller om du lever under svåra förhållandenfå hjälp vid psykisk ohälsa eller missbruk. Här hittar du även information om hur du ansöker om hemtjänst, färdtjänst samt vem du kontaktar om du vill gifta dig borgerligt eller ha en borgerlig begravning.

Stödet kan bland annat om försörjningsstöd, hjälp vid psykisk ohälsa eller missbruk, stöd för invandrare och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Här kan du få råd och tips inför viktiga händelser och förändringar i livet, som till exempel vigsel, familjeliv, äldreboende och begravning. Du hittar mer information om du klickar på rubrikerna till vänster.

Kontaktperson: Andreas Witt