Kurator

Lyssna

En skolkurators uppgift är att stödja dig som går i skolan och stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Vad gör en skolkurator?

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.

Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus. Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. Kuratorns uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter i skolan eller livet i övrigt.

Vad kan skolkuratorn hjälpa till med?

Till skolkuratorn kan du komma med alla dina funderingar. Skolkuratorn kan ge dig råd och vägledning

  • i många olika frågor, t ex:
  • skolsituationen
  • mobbning och utanförskap
  • föräldrarelationer
  • kompisrelationer
  • kärleksbekymmer och mycket mer.

Ibland får kuratorerna frågeställningar som de inte har resurser att lösa. I dessa fall hjälper kuratorn till att slussa dig vidare till rätt person eller myndighet.

Tystnadsplikt!

Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter, så informeras du alltid.

Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att "barn far illa" så görs en anmälan till Socialförvaltningen.

Du hittar kontaktuppgifter till kuratorn genom att klicka på länken nedan.

Kontaktperson: Thomas Berglund