Talpedagog

Lyssna

En talpedagog är en specialpedagog som är vidareutbildad inom kommunikation, tal och språk som arbetar förebyggande med att hjälpa barn med sitt tal och språkutveckling.

En talpedagog är en specialpedagog som är vidareutbildad inom kommunikation, tal och språk som arbetar förebyggande med att hjälpa barn med sitt tal och språkutveckling. Talpedagogen arbetar inom förskola och skola, direkt med barn/elev samt som handledare till föräldrar och pedagoger. Arbetet är i första hand förebyggande och riktat till förskola och lägre skolår.

I arbetet ingår:

  • Bedömningar inom tal och språk.
  • Observationer inom kommunikation och samspel.
  • Bistå med fördjupad kompetens och metoder vad gäller svåra språk- och talsvårigheter
  • Råd och stöd till föräldrar för att stimulera barns kommunikations-, tal- och språkutveckling.
  • Individuellt arbete med barn/elev eller grupp.
  • Handledning samt konsultation till berörda pedagoger/arbetslag.
  • Samarbete med BVC (barnavårdscentralen) och logoped.
  • Erbjuda kompetensutveckling inom språkområdet till förskolan.
  • Att följa forskning och utveckling som sker inom kommunikation, tal- och språkområdet.
Är du som förälder orolig över ditt barns tal och språkutveckling, tala då med förskolan/skolan så hjälper de till med en kontakt.
 
Talpedagogerna når du via telefonnummer: 0930-141 73

Kontaktperson: Thomas Berglund