Utbildning, barnomsorg

Lyssna

Inom sektor utbildning samverkar barn- och utbildningschef, rektorer, lärare, pedagoger, assistenter och många andra för att kunna ge en bra utbildning till både barn, unga och vuxna. Nordmalings kommun har verksamhet i huvudorten Nordmaling men även i kommunen mindre samhällen.

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg

Frånvaroanmälan

Frånvaro i grundskolan kan du anmäla via telefon, webb eller app i din smarta telefon. Du hittar information om frånvaroanmälan på sidan nedan:

Länk till information om e-tjänster inom grundskola (intern länk)

Kontaktperson: Thomas Berglund