Taxa inom livsmedelsområdet

Lyssna

Nordmalings kommun tar ut en taxa för offentlig tillsyn av företag inom livsmedels- och foderområdet.

Avgifter för offentlig kontroll inom livsmedel och foderområdena

Livsmedel: 996 kr/timme
Extra offentlig kontroll: 846  kr/timme

Du hittar hela taxan i dokumentet nedan:

Kontaktperson: Linda Engström