Avgifter, regler och abonnemang (avfall och slamtömning)

Lyssna

Varje hushåll i Nordmalings kommun som producerar hushållssopor betalar för hämtning av sina sopor.

Taxa för renhållning

Sophämtningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är kostnaden du betalar för din tömning. Avgiften beror på hur stor soptunna du har och hur ofta den behöver tömmas. Det finns tre storlekar på kärl och du kan välja att få dina sopor tömda 2 eller 4 gånger i månaden. Den rörliga avgiften består av vikten - dina sopor vägs av sopbilen och där betalar du ett kilopris.

Taxa för renhållning

Taxa för renhållning fritidshus

Sedan 2013 betalar alla ägare av fritidshus i Nordmalings kommun en avgift för att ha rätt att använda återvinningscentral och möjlighet att lämna latrin vid vårt reningsverk i Nordmalings kommun.

Taxa för renhållning fritidshus

Regler vid flytt och nytt abonnemang

För att undvika problem vid debitering av renhållningsavgiften är det viktigt att du som byter bostad eller bygger en ny bostad anmäler förändringen till oss.

Abonnemang sophämtning

 

 

Kontaktperson: Jan Engman