Ledamöter kommunfullmäktiges demokratiberedning

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. Då infördes bland annat kommunfullmäktiges demokratiberedning. Demokratiberedningen består av en representant från varje parti representerat i fullmäktige utan ersättare.

Ledamöter 2018-2022

Ordinarie

 

Protokoll

BertilLöwneke

Bertil Löweneke (m), Nordmaling
Ordförande
E-post: bloweneke@gmail.com

Stefan Gustavsson Stefan Gustafsson (s), Olofsfors
Vice ordförande
E-post: stefan.gustavsson@olofsfors.se
GunnarHörnlund Gunnar Hörnlund (c), Hörnsjö
E-post: gunnar.hornlund@vilhelmina.se
GertKarlsson Gert Karlsson (sd), Rundvik
E-post: gert.karlsson@sd.se
anna-karinlundberg Anna-Karin Lundberg (kd), Sunnansjö
E-post: sunnandotter@hotmail.com 
anna-karin.lundberg@kristdemokraterna.se
ElleanorBodel Eleanor Bodel (fd), Nordmaling
E-post: bodel.eleanor@gmail.com
annabrittcoe

Anna-Britt Coe (v), Leduårfors
E-post: annabrittc@yahoo.se

 

Peter Karlsson (L), Nordmaling
E-post: karlpete@gmail.com

 


 

Protokoll från fasta beredningens sammanträden

Kontaktperson: Anna Hallgren