Tillgänglighetsrådet

Lyssna

Tillgänglighetsrådet är ett organ för ömsesidig information mellan Nordmalings kommun och ålders- och förtidspensionärers organisationer och föreningar för funktionsnedsatta handikapporganisationer.

Tillgänglighetsrådet är ett organ för ömsesidig information mellan Nordmalings kommun och ålders- och förtidspensionärers organisationer och föreningar för funktionsnedsatta handikapporganisationer.

Tillgänglighetsrådet ska verka för att pensionärernas och de funktionshindrades frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar. Tillgänglighetsrådet är ett nytt råd sedan 2015-01-01 och är en sammanslagning av handikapprådet samt pensionärsrådet.

 

Kontaktperson: Anna Hallgren