Utvecklingsavdelningen

Lyssna

Utvecklingsavdelningen arbetar med varierande frågor inom området utveckling som integration, näringsliv, kommunikation, kultur- och fritid samt arbetsmarknadsfrågor.

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Conny Nordendahl
Telefon: 0930-143 85
Mobiltelefon: 0730-34 55 50
E-post: conny.nordendahl@nordmaling.se

Kommunikationsenheten

Kommuniktionsansvarig
Jakob Norstedt
Telefon: 0930-140 18
E-post: jakob.norstedt@nordmaling.se

Integrationsenheten

Integrationssamordnare
Mike Tekeste
Telefon:  070-511 30 26
E-post: mike.tekeste@nordmaling.se  

Integrationsassistent  
Ann-Gerd Mårtensson
Telefon: 070-511 31 26
E-post: ann-gerd.martensson@nordmaling.se

Arbetsmarknadsenheten

Samordnare FINSAM/Arbetsmarknadskonsulent
Maria Dalid
Telefon: 0930-143 82
E-post: maria.dalid@nordmaling.se

Chef arbetsmarknadsenheten
Carola Sundström
Telefon: 0930-14160
E-post: carola.sundstrom@nordmaling.se

Kultur- och fritidsenheten

Bibliotek

Kultur- och fritidschef
Paula Quinones Canessa
Telefon:  0930- 140 15
Mobil: 070-217 66 55
E-post: Paula.QuinonesCanessa@nordmaling.se
 
Bibliotekschef
Tommy Bildström
Telefon: 0930-141 74
E-post: tommy.bildstrom@nordmaling.se
 
Barn- och skolbibliotekarie
Helena Andersson
Telefon: 0930-141 71
E-post: helena.andersson@nordmaling.se

Skolbibliotekarie
Moa Wållberg
Telefon: 0930-141 70
E-post: moa.wallberg@nordmaling.se

Bibliotekskommunikatör
Karin Jonsson Sandström
Telefon: 073 075 98 80
E-post: Karin.JonssonSandstrom@nordmaling.se

Biblioteksassistent
Karin Engman
Telefon: 0930 141 72
E-post: karin.engman@nordmaling.se

 

 

Musikskola

Musikledare
Peter Sigfridsson
Telefon: 0930- 141 46
E-post: peter.sigfridsson@nordmaling.se

Musiklärare
Jan Svensson
Telefon: 0930- 141 46
E-post: jan.svensson@nordmaling.se

Musiklärare
Peter Jakobsson
Telefon: 0930- 141 46
E-post: peter.jakobsson@nordmaling.se

 

 

Madelene Blom
Kommunikationsansvarig

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör