Stimuleringsmedel för aktiviteter kopplade till Årets berättarkommun 2017

Lyssna

Föreningar och sammanslutningar m.m. kan ansöka om ett stimuleringsbidrag på max 2 000 kr för offentliga aktiviteter under berättaråret (t.o.m. april 2017).

Föreningar och sammanslutningar m.m. kan ansöka om ett stimuleringsbidrag på max 2 000 kr för offentliga aktiviteter under berättaråret (t.o.m. april 2017).

Övergripande tema för berättaråret är ”Möten mellan människor” och aktiviteter som öppnar för nya möten mellan gamla och nya Nordmalingsbor prioriteras. Ansökan sker via mail till kultur- och fritidschef.

Ansökan

Föreningar och andra juridiska personer kan ansöka genom att skicka in en ansökan till personen nedan med följande information:

  • Vilka ansöker om bidraget
  • Vad söker ni medel för samt vilken form av berättande
  • Vilka kostnader projektet har
  • Hur mycket pengar ni söker om (max 2000 kr)
  • När/hur/var och hur ofta ska aktiviteten ske
  • Vilka ska delta i aktiviteteten
  • Var ska stimuleringsbidraget betalas in.


Kontakt

Kultur- och fritidschef
Kristina Kalén
Telefon: 0930-140 15
E-post: kristina.kalen@nordmaling.se.