Medel till sommaraktiviteter finns att söka

Lyssna

Nordmalings kommun har i år sökt medel från socialstyrelsen för sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år.

 

Alla föreningar (Idrott, kultur, hembygd, pensionär, bygdegårdar mf) kan ansöka om pengar för att ordna en aktivitet. Aktiviteterna ska ske mellan 2 juli – 29 juli. Ni behöver inte ha aktiviteter under hela perioden utan kan själva välja de antal dagar/veckor som ni planerar genomföra aktiviteter. Aktiviteterna ska rikta sig till både flickor och pojkar och erbjuda barnen stimulans och möjlighet till personlig utveckling. Aktiviteterna ska vara avgiftsfria. Alla barn ska behandlas lika vad det gäller tillgång och deltagande. Målsättning är att även främja inegration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Medlen kommer från socialstyrelsen och den totala summan för sommarlovsaktiviteter i Nordmalings kommun är 182 566 kr.

Det kommer även att sökas pengar för möjlighet att ordna aktiviteter övriga lov under året.

Skicka in er ansökan genom att maila blanketten till 


Vanessa.JosephJohansson@nordmaling.se 

Ansök senast 26/4 april.

Blankett för ansökan