BOKSTART!

Lyssna

Nordmalings bibliotek är nu är en del av den nationella satsningen Bokstart!

Att tidigt börja läsa, samspela och prata med barnet, redan vid 0-3 års ålder, har mycket stor betydelse för barnets språk- och läsutveckling. Detta vill vi på biblioteket möjliggöra genom Bokstart, tillsammans med familjerna på deras arena. Vi erbjuder därför bl.a. gratis hembesök där vi läser, rimmar och sjunger med barnet samt uppmuntrar och stärker de vuxna i deras betydelsefulla roll.

Bor du i Nordmalings kommun och är nära vuxen till barn som fyllt eller fyller 6 månader under 2019? Då är du varmt välkommen att delta!

För mer information, kontakta projektledare Veronika Hägglund på Nordmalings bibliotek och följ gärna biblioteket för uppdateringar om Bokstart på Facebook, Instagram och minabibliotek.se  

Satsningen Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård och är finansierad av Kulturrådet.

Bokstart-2018