Slamtömning även under helger

Lyssna
Hädanefter kommer slamtömningar även att ske på helger.