Tillfälligt ändrad körväg för linje 110

Lyssna

Under ett par dagar kommer en del av Strandvägen, mellan infarten till Masonite Beams och korsningen mot Bergsvägen, att vara avstängd p.g.a. vägarbete.

 Under denna tid kan tyvärr inte bussarna att ta sig fram och hållplatserna längs denna längre slinga blir tillfälligt indragna. Resande hänvisas till hållplats Rundvik Centrum. De tillfälligt indragna hållplatserna som berörs är Sibirien och Rundvik Skola (enligt namn i Länstrafikens tidtabell). När det är framkomligt igen kommer info att gå ut via Länstrafiken. För ytterligare information om störningar: Länstrafikens kundservice 0771-100 110.