Störningar i vattentillförseln Korpvägen

Lyssna

Störningar i området kan förekomma, åtgärdas under kvällen. Tank ställs ut på plats för hämtning av dricksvatten.