Regnbågsveckan

Regnbågsveckan 2020

Lyssna

Under regnbågsveckan 10-16 februari vill vi fira kärleken.

Nordmalings kommun värnar de mänskliga rättigheterna och vill vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och möjligheter oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck.

Program:

10 feb kl 19.00 Rundviks FH Filmvisning "Topp 3" med panelsamtal. [Länk till mer info]
11 feb kl 14-16 Biblioteket Antidiskriminieringsbyrån. [Länk till mer info]
11 feb kl 18.30 Biblioteket Författarsamtal med Anna Jakobsson Lund [Länk till mer info]
13 feb kl 19:00 Olofsfors, Ladugården Föreläsning i samarbete med Svenska Kyrkan Nordmaling. med Ann-Christine Ruuth, fram till 60 års ålder känd som Åke och kyrkoherde i Växjö. [Länk till mer info]
14 feb kl 10.30 Biblioteket Bland drakar och dragqueens - sagostund med Inga Tvivel. [Länk till mer info]
14 feb kl 12-16 Omega Öppet hus [Länk till mer info]
10 feb - 6 mars Biblioteket Utställning "Myter och verkligheter - en lesbisk exposé. [Länk till mer info]
17 feb - 26 mars Resecentrum Utställning av elevers regnbågskonst skapat under regnbågsveckan.

 

Varför ska man ha en regnbågsvecka?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Nordmalings kommun vill bryta normer

Ett av målen med veckan är att röra om i den allmänna synen på normer och visa att alla människor är välkomna, uppskattade och fria i vår kommun.  

Vi vill också visa att Nordmalings kommun och de som lever och verkar i Nordmaling inte bara har ett bra företagsklimat utan också ett bra samarbetsklimat när det gäller att arrangera en regnbågsvecka.

På små orter behövs alla. Vi tror att i Nordmaling har vi lättare att acceptera olikheter, här samarbetar vi och löser uppgifter tillsammans oavsett bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, kultur eller religion. I Nordmalings kommun är det nära till naturen, skolan, havet, omsorgen och mycket annat. Här finns också en närhet mellan människor, vilket ökar toleransen och acceptansen då det som händer oftast berör någon i ens närhet.

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa