Levarskolan och fritids fredag 1/2

Lyssna

Uppdaterad information


Med den information vi har i nuläget så kan vi inte bedriva verksamhet i Levarskolans lokaler imorgon. Vi kommer därför att låta de barn som bor i Håknäs ha sin skoldag där imorgon fredag.

De barn som har fritids på morgonen i Nordmaling går till gluggen som är beläget bredvid Fritidsgården. Under skoldagen kommer förskoleklass kommer att vara i Gluggens lokaler och 1.an kommer att vara i klassrum på Artediskolan.

Fritids på eftermiddagen kommer att bedrivas i Gluggen och Fritidsgården.

Förskolan Björnborgen
Kommer att vara stängd under morgondagen, de föräldrar som behöver barnomsorg kommer att erbjudas detta i andra lokaler

Mer information har vårdnadshavare fått via Tempus och Dexter.

 

Med Vänlig Hälsning

Mia Sikström
073-073 57 13