Varning klass 1

Lyssna

Klass 1 varning i Västerbottens kustland. Var beredda på att elavbrott kan förekomma och ta det lugnt i trafiken.

"Definition för Varning klass 1 mycket hårda vindbyar: Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass."