Information och dialogmöte angående kommunens framtida VA-drift

Lyssna

Måndag 27/5
kl. 18.00 - 19-00
Oasen

 

Samhällbyggnadschef Torsten Lindqvist och GVA Ingenjör Per Alfheim finns på plats för att informera om nuvarande läge och bakomliggande orsaker inför politikens ställningstagande om framtidens VA drift. Allmänheten är varmt välkomna. Chans att ställa dina frågor om framtidens VA drift till kommunen.