Två nya naturreservat i kommunen

Lyssna

Länsstyrelsen beslutade 30 oktober att förklara två områden som naturreservat, dels en bit av Öreälven vid Örsbäck ("Sörheden") och dels Hörnån nedströms Småbrännorna öster om Gräsmyr ("Hörnån").

En nytagen film häromveckan från Öreälven strax intill Sörhedenreservatet:

Karta naturreservat Sörheden Karta naturreservat Hörnån

Länsstyrelsens beslut Sörheden
Länsstyrelsens beslut Hörnån