Protokoll sociala utskottet

Lyssna

Här kan du ta del av protokoll från sociala utskottets sammanträden. 2014 antog Nordmalings kommun en ny politisk organisation där bl.a. socialnämnden slopades.

Kontaktperson: Anna Hallgren