Driva och utveckla företag

Lyssna

Leder du ett företag som vill utvecklas? Här har vi samlat information om organisationer och nätverk som kan ge dig hjälp och stöd inom företagsutveckling.

Det finns många möjligheter för tillväxt och utveckling för dig som har förmågan, viljan och kunskapen. Ett företags tillväxt och utveckling kommer dock inte av sig själv. Det krävs hårt arbete, men också en tydlig plan och målsättning.

Nordmalings kommun samarbetar med flera regionala aktörer för att stödja företags- och branschutveckling, öka etableringar samt skapa förutsättningar för regionens tillväxt. Vi samarbetar även med företagsorganisationer för att stärka och stödja näringslivsutvecklingen lokalt. Du som företagare hittar här mer information om hur du kan utveckla just ditt företag.

Finansiering

Under rubriken finansiering hittar du information om hur du kan finansiera utveckling av ditt företag.

Köpa och sälja företag

Under rubriken köpa och sälja företag hittar du mer information om hur du köper och säljer företag.

Tillstånd

Du hittar mer information om olika tillstånd du kan behöva i vänstermenyn under fliken Tillstånd, regler och tillsyn. Här hittar du exempelvis information om bygglov, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Länk till Tillstånd, regler och tillsyn på Nordmalings kommuns hemsida

Kontaktperson: Conny Nordendahl