Taxa för uthyrning av idrottsanläggning

Lyssna

Här hittar du uthyrningsavgifter för att hyra idrottshallar.

Avgifter uthyrning Hammarhallen

Simhall

Typ av hyra Avgift

Hyra simhall utan personal (badvakter)

534 kr/timme
Hyra simhall med personal (badvakter) < 2 tim 855 kr/timme
Hyra simhall med personal (badvakter), > 2 tim 748 kr/timme
Övernattning lag 563 kr/natt
Uthyrning kafeteria 64 kr/timme
 

Sporthall

Boende i kommunen Avgift
Hel hall 141 kr/timme
Halv hall 71 kr/timme
Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra
Boende/förening utanför kommunen
Träning, halv hall 116 kr/timme
Träning, hel hall 233 kr/timme
Matcher, hel hall 303 kr/timme
Badmintonbana (gamla sporthallen)
Banavgift

38 kr/timme

 

Avgifter uthyrning Norrskenshallen

Ishall

Typ av avgift Avgift
Boende i kommunen 369 kr/timme
Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra
Träning, ej kommunbor 607 kr/timme
Match, ej kommunbor 877 kr/timme
 

Sporthall

Boende i kommunen

Hall Avgift
Hyra halv hall 141 kr/timme
Hyra hel hall 282 kr/timme
Hyra hel hall ( > 6 tim ) exkl. vaktmästeri och städ, vardag 1 506 kr/dag
Hyra hel hall / dag ( > 6 tim ) exkl. vaktmästeri och städ, helgdag 3012 kr/dag

Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra.

Boende/förening utanför kommunen

Hall Avgift
Hyra halv hall 233 kr/timme
Hyra hel hall 466kr/timme
Matcher, hel hall 607 kr/timme

Gräsplan och grusplan

Gräsplan Avgift
7- mannalag 58 kr/timme
11-mannalag 114 kr/timme
Grusplan Avgift
7- mannalag 55 kr/timme
11-mannalag 109 kr/timme
 
Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra.

Övrig uthyrning Norrskenshallen

Hall Avgift
Badmintonbana (Norrskenshallen) 76 kr/timme
Uthyrning av klubbrum
Hyra halvdag, < 4 timmar 157 kr
Hyra heldag, > 4 timmar 233 kr
Vid matcher där publika intäkter ställs i utsikt, ersätts kommunen 731 kr/match
Övernattning lag 563 kr/natt
 

Avgifter uthyrning sporthall i Rundvik samt Gräsmyr

 
Hall Avgift
Hel hall 85 kr/timme
 
Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra.

Kontaktperson: Christer Gustafsson