Grafisk profil

Lyssna

I Nordmalings kommun har vi en bestämd grafisk profil. Detta för att stärka vår identitet och ge kommunen en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare, samarbetspartners, massmedia samt andra intressenter.

Identifikation


För att alla ska uppfatta att det är Nordmalings kommun som står bakom ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent sätt. Med tiden arbetas kännedom och identifikation in hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Och, framför allt, man minns att det är Nordmalings kommun som är avsändare.

Trovärdighet

Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi uppfattas som seriösa och trovärdiga.

Innehåll

Det är många befattningshavare inom Nordmalings kommun som på olika sätt ska kommunicera externt eller internt. Genom att använda sig av de riktlinjer som anges här behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det underlättar arbetet samtidigt som kraft kan läggas på att utforma budskapet på ett sådant sätt att det verkligen når fram. Det innebär också att vi sparar pengar eftersom vi inte behöver "uppfinna hjulet" på nytt varje gång en trycksak o dyl ska produceras.

Nordmalings kommunvapen

Nordmalings kommunvapen beskrivs som i blått fält en gädda av silver med fenor av guld mellan två bjälkvis genomgående kättingar av guld.

Gäddan kommer från ett sockensigill och kättingarna symboliserar Olofsfors bruk, där kättingar tillverkades.

Färgkoder

Kommunvapnets färger var ursprungligen blått, silver och guld med silver kan ersättas med grått och guld kan ersättas med gult. Huvudsakligen ska den blå färgen användas.

 

Grafisk manual

För att ladda ned vår grafiska manual, klicka på denna länk (öppnas i ny ruta)

Anvisningar till den grafiska profilen (öppnas i nytt fönster)

EPS-logotyper

För att ladda ned en EPS- version av logotypen i färg klicka här (högerklicka, spara som)

För att ladda ned en EPS- version av logotypen i svartvitt klicka här (högerklicka, spara som)

JPG-logotyper

För att ladda ned en JPG- version av logotypen i färg klicka här (högerklicka, spara som)

För att ladda ned en JPG- version av logotypen i negativ svartvitt klicka här (högerklicka, spara som)

Kontaktperson: Madelene Blom