Informationsskyltar E4

Lyssna

Längs E4 i sydlig och nordlig riktning finns digitala informationsskyltar. På skyltarna kan du som förening/organisation/företag annonsera om dina evenemang.

Vem vår annonsera?

Precis som tidigare har du som förening/organisation/företag möjlighet att annonsera om evenemang. Kommunens information och information från andra myndigheter prioriteras över information om evenemang.Kommunstyrelsen har fastställt regler för vad som gäller vid annonsering. Reglerna är skapade utifrån Trafikverkets krav.

Vilka krav gäller vid annonsering?

Budskapen ska:

 • rikta sig till allmänheten och vara av större allmänt intresse
 • vara av intresse även för invånare utanför kommunens gränser
 • vara kortfattade och lätt att ta till sig
 • vara samma på båda de digitala infartsskyltarna
 • vara fasta och aldrig rörliga.
 • ej bytas mer än en gång per dygn.

Budskapen får innehålla:

 • information om större evenemang/aktiviteter som arrangeras av eller i samarbete med Nordmalings kommun
 • information om större evenemang/aktiviteter av allmänt intresse som anordnas inom Nordmalings kommun
 • allmän information, samhällsinformation och krisinformation från Nordmalings kommun
 • information om större evenemang i annan kommun om Nordmalings kommun står som medarrangör
 • samhällsinformation av tillfällig art av myndigheter exempelvis Polismyndigheten, Trafikverket, länsstyrelsen m.fl. Detta sker alltid i samråd med Nordmalings kommun.

Budskapen får inte:

 • vara av kommersiell art. Ingen reklam för företag eller produkter får förekomma. Däremot kan budskapen bestå av information om större kommersiella evenemang
 • vara av religiös eller partipolitiskt art
 • endast rikta sig till en specifik förening/organisations/företags medlemmar
 • bryta mot svensk lagstiftning.

Exempel på budskap:

 • kulturevenemang
 • idrottstävlingar och matcher av regionalt, nationellt eller internationellt intresse
 • festivaler, marknader, konserter av stort intresse
 • mässor och kongresser
 • högtidshälsningar (god jul, glas påsk o.s.v.)
 • samhällsinformation och krisinformation från Nordmalings kommun och myndigheter.

Hur anmäler jag evenemang?

Du kan anmäla dina evenemang på två sätt:

Ditt evenemang kommer även att synas i kommunens evenemangskalender.

Vilken information behöver jag?

 • Evenemangets namn
 • Arrangörens namn
 • Beskrivning av evenemanget – vad händer, finns ett schema, inträde o.s.v.
 • Datum, tid och plats
 • Kontaktuppgifter till ansvarig
 • Fakturaadress

Vad kostar det?

Det kostar 200 kronor att annonsera. Kommunen har rätt att annonsera om evenemang av större intresse som inte är anmälda och tar då inte ut någon avgift för detta.

Informationsmaterial

Regler för digitala infartsskyltar

Kontaktperson: