Pressbilder

Lyssna

På den här sidan finner du bilder på förvaltningschefer och den politiska ledningen i Nordmalings kommun. Klicka på respektive bild för att få fram en större pressbild.

Förtroendevalda

Madelaine Jakobsson (c)
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförande allmänna utskottet
Monica Jonsson (s)
Oppositionsråd
Kommunstyrelsens vice ordförande
Ingemar Sandström (c)
Ordförande kommunfullmäktige
Ingalill Jonsson (m)
Ordförande sociala utskottet
Maria L Brömster (fp)
Ordförande barn- och utbildningsutskottet
Konturbild.jpg Matz Johansson (c)
Ordförande myndighetsnämnden
Konturbild.jpg Eva Nilsson (s)
Ordförande valnämnden
 

Kommunledning

Konturbild.jpg Helen Sundström-Hetta
Kommunchef

Ann-sofie Appelblad
Socialchef

 

Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef

 

Jonas Wallin
Ekonomichef

Konturbild.jpg

Albert Lidgren
HR-strateg

Konturbild.jpg

Agnetha Burström
Barn- och utbildningschef

 

Kontaktperson: Josefine Larsson