Kommunstyrelsens sammanträder för behnadling av sekretessärenden måndagen den 4 maj kl. 08:30

Organ
Tillkännagivelse
2020-04-27
Ansvarig
Maria Syd

Kommunstyrelsen sammanträde för beslut i individsekretessärenden.

Länk till kallelse