Kommunfullmäktige sammanträder för hantering av valärenden kl. 11:30 den 22 juni

Kommunfullmäktige sammanträder vid två tillfällen den 22 juni. Det första tillfället är kl. 11:30 för hantering av valärenden.
Det andra tillfället är kl. 13:00 då övriga ärenden hanteras.

Organ
Tillkännagivelse
2020-06-15
Ansvarig
Maria Syd