Kommunfullmäktige sammanträder den 22 juni kl. 13:00

Kommunfullmäktige sammanträder vid två tillfällen den 22 juni. Det första tillfället är kl. 11:30 för hantering av valärenden.
Det andra tillfället är kl. 13:00 då övriga ärenden hanteras.

Organ
Tillkännagivelse
2020-06-15
Ansvarig
Maria Syd