Kommunstyrelsen, extra sammanträde den 30 juni kl. 15:00 i Oasen

Organ
Tillkännagivelse
2020-06-25
Ansvarig
Maria Syd

Kommunstyrelsen kallar till ett extra sammanträde den 30 juni med anledning av Stiftelsen Olofsfors Bruks ansökan om förskottsutbetalning av bidrag.