Studie- och yrkesvägledning

Lyssna

Studie- och yrkesvägledaren är utbildad för att kunna hjälpa dig att komma fram till rätt beslut om din utbildning och yrkesinriktning

I skolans uppdrag ingår att ge elever underlag för fortsatt utbildning. Det är studie- och yrkesvägledarens särskilda uppgift att informera och vägleda eleverna inför fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Vägledaren ska också vara till stöd för alla som arbetar på skolan med studie- och yrkesorienterande insatser.

Grundskolan har i uppdrag att samverka med gymnasiala utbildningar som eleven fortsätter till. Skolan ska också samverka med arbetsliv och närsamhälle. Alla som arbetar i skolan ska då verka för att utveckla kontakter med kultur-, förenings-  och arbetsliv utanför skolan. All personal i skolan ska också motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.
 

Studie- och yrkesvägledare

Du kontaktar studie- och yrkesvägledare genom kontaktformuläret nedan.

 

 

Kontaktperson: Kenneth Nordström