Sopning och sandupptagning

Lyssna

Nordmalings kommuns vägnät består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Detta innebär att kommunen ansvarar för vissa vägar, Trafikverket för vissa och fastighetsägare eller exempelvis vägsamfälligheter för andra.

Sopning och sandupptagning inom Nordmalings kommuns vägnät

Sandupptagningen startar i full omfattning först när all snö och is är borta från gator och cykelvägar. Temperaturen bör också hålla sig något så när kontinuerligt över noll grader.

Vissa cykelvägar intill parkytor får vänta tills angränsande gräsytor är snöfria. Detta eftersom att städning av gräsytor sker samtidigt med sandupptagningen och då måste ytorna först vara fria från snö.

Den sand som sopas upp läggs sedan ut på kommunens motionsspår.

När städas gator och vägar?

Grovstädning och lövupptagning vid grönytor och vägar sker under hösten och våren.

I tätorten Nordmaling städar vår personal huvudgatorna under vår, sommar och höst.

Sopning och sandupptagning inom Trafikverkets vägnät

De flesta större vägar, som exempelvis E4 och olika länsvägar mellan byarna i kommunen ansvarar Trafikverket för. Även Rödviksvägen och Kungsvägen i Nordmaling samt Strandvägen i Rundvik tillhör Trafikverkets område. innebär att Trafikverket ansvarar för underhåll, snöröjning m.m. av dessa vägar. Kontaktuppgifter till dem hittar du på Trafikverkets hemsida:

Länk till Trafikverket hemsida om underhåll i länet

Kontaktperson: Per Alfheim