Gång- och cykelvägar

Lyssna
Gång- och cykelvägar finns framförallt i samhällena Nordmaling och Rundvik.
 
I september 2012 invigde Nordmalings kommun en ny gång- och cykelbro som sträcker sig från Nordmaling över Lögdeälven och till Rundvik.

Kontaktperson: Torsten Lindqvist