Parkering

Lyssna

Här hittar du information om parkeringsmöjligheter inom kommunen. I Nordmalings kommun finns ingen betalparkering.

Allmän parkering

I Nordmalings kommun finns ingen betalparkering. Större parkeringsytor finns bland annat på dessa platser:

  • Nordmalings Resecentrum, Kungsvägen 93 - allmän parkering och pendlarparkering med motorvärmare.
  • Nordmalings kommunhus, Kungsvägen 41 - allmän parkering och kommunparkering.
  • Postens parkering, Storgatan 11 - parkering lämplig om du ska handla på samhället.

Pendlarparkering

För de som pendlar med buss eller tåg ut tur kommunen finns en parkering på Resecentrum i Nordmaling. Här kan du som pendlar stå parkerad så länge du behöver. Att stå på en pendlarparkering kostar ingenting. Om du under vintern behöver motorvärmarplats så får du dock betala för detta. Information om motorvärmare hittar du genom att klicka på knappen motorvärmare.

Kontaktperson: Tommy Samuelsson