Allmänhetens frågestund

Lyssna

Allmänhetens frågestund ger medborgarna chansen att ställa frågor direkt till fullmäktige. Frågestunden är ett komplement till den möjlighet som allmänheten har att när som helst ställa frågor både till den kommunala förvaltningen, och direkt till partierna och dess företrädare.

Frågestunden sker alltid i samband med att årsredovisningen behandlas. Detta sker innan april månads utgång.

Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs alltid i ortstidningar, i kungörelsen framgår dag och tid för sammanträdena samt om allmänheten har möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda.

Kontaktperson: Maria Syd