Besvarade medborgarförslag

Lyssna

På denna sida hittar du information om vilka medborgarförslag som har kommit in och som har besvarats.

Sidan är under uppbyggnad.

 

Besvarade medborgarförslag under 2017

 

Besvarade medborgarförslag under 2016

Medborgarförslag Protokoll
Laddstolpar till elbil
Upphöra skatepark
Tackgåvor
Cirkulationsplats Hamngatan/Affärsvägen
Belysning på gång- och cykelväg mellan Rundvik och Nordmaling

Besvarade medborgarförslag under 2015

Medborgarförslag Protokoll

 

PuL- Personuppgiftslagen

Redovisningen av besvarade medborgarförslag är upprättad i enlighet med PUL,  Personuppgiftslagen (1998:204).  

PUL gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Dessa uppgifter får alltså inte publiceras men eftersom handlingarna är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar kansliet.

Kontaktperson: Maria Syd