Oasen

Lyssna

Oasen är en evenemangslokal i kommunal ägo i anslutning till grundskolorna i Nordmalings samhälle. Här anordnas diverse evenemang av föreningar, kommunfullmäktige, skolföreställningar m.m.

 

Avgifter uthyrning Oasen

 

 

Föreningar och privatpersoner

Affärsmässig verksamhet

Oasen inkl. loger, cafeteria, grupprum och kök
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

1 800 kr

3500 kr

Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst

1 200 kr

2500 kr

Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

900 kr

1800 kr

Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst

600 kr

1200 kr

 

 

 

Nedsatt hyra under repetitioner*
Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 360 kr
Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 240 kr
Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 180 kr
Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 120 kr

Oasens cafeteria och kök
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) timmar

600 kr

1200 kr

Mindre än sex (6) timmar

300 kr

600 kr

 

 

 

Oasens grupprum och loger
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) timmar

240 kr

500 kr

Mindre än sex (6) timmar

120 kr

120 kr

* Avser revyer, musik- och teatergrupper

Observera att uthyrning i andra hand inte är tillåtet!

Besöksadress

Oasen
Stallgatan 14 A
914 33 Nordmaling

Telefon

Ring oss om du vill boka lokaler!

0930-14165

Mobil

073-061 22 16

Kontaktperson: Lennart Persson