Oasen

Lyssna

Oasen är en evenemangslokal i kommunal ägo i anslutning till grundskolorna i Nordmalings samhälle. Det är en mötes- och evenemangslokal som nyttjas huvudsaklingen av kommunala verksamheter, kommunfullmäktige och föreningar.

Detta gäller under Coronapandemin:

Under pandemin används lokalen huvudsakligen för kommunal verksamhet. Kultur & fritidschef Paula Quinones svarar på frågor om eventuella möjligheter att hyra lokalen för andra ändamål. Bedömning sker från fall till fall och i den mån det är möjligt att hyra åtar sig arrangören att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.

Kontakt:
Paula Quinones, Kultur & fritidschef
Tel: 070-2176655
Epost: Paula.quinonescanessa@nordmaling.se

Avgifter uthyrning Oasen

 

 

Föreningar och privatpersoner

Affärsmässig verksamhet

Oasen inkl. loger, cafeteria, grupprum och kök
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

1 886 kr

3666 kr

Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst

1 257 kr

2619 kr

Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

943 kr

1886 kr

Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst

629 kr

1257 kr

 

 

 

Nedsatt hyra under repetitioner*
Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 377 kr
Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 251 kr

Oasens cafeteria och kök
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) timmar

629 kr

1257 kr

Mindre än sex (6) timmar

314 kr

629 kr

 

 

 

Oasens grupprum och loger
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) timmar

251 kr

524 kr

Mindre än sex (6) timmar

126 kr

126 kr

* Avser revyer, musik- och teatergrupper

Observera att uthyrning i andra hand inte är tillåtet!

Besöksadress

Oasen
Stallgatan 14 A
914 33 Nordmaling

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa